Vis studentum.no som: Mobil

Produktdesign - Master

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Heltid
4 semester (2 år)
Master, 2 år
Ja

Produktdesign - Master

Master i produktdesign

I dette masterstudiet vil du bli utfordret til å ta en rolle som prosjektleder, fasilitator og designer av utviklingsstrategier, tjenester, systemer og produkter. De ferdigheter, kunnskaper og innsikt du vil opparbeide deg under dette studiet er vel ansett innen offentlig sektor så vel som det private næringsliv/industri.

Hva lærer du? 

I et stadig mer komplekst og sammensatt samfunn trenger vi designmetoder som forstår og ser hvor det trengs innovative løsninger på utfordrende problemstillinger.

Ved å studere master i produktdesign vil du få kunnskap og ferdigheter i å bruke designmetoder i store sammenhenger.  Du vil kunne bruke utdannelsen din både i det private næringslivet og i offentlige sektor, både med tjenester og produkter. Etter endt utdannelse vil du ha mulighet til å delta i prosesser som håndterer store mengder data, sammenhenger og mennesker, som for eksempel i helse og sosialtjenester og sirkulær økonomi – for å tilrettelegge for en bærekraftig levemåte, i både lokalt og globalt perspektiv.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

Bachelor i produktdesign eller tilsvarende utdanning med fordypning i produktdesign og godkjent portfolio/motivasjonsbrev.

Det er krav om minst karakter 4 i engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

 • En portfolio bestående av produkter / dokumentasjon og motivasjonsbrev.Portfolioen skal demonstrere ferdigheter innen visualisering og formutvikling i enkreativ designprosess, evnen til å definere og analysere et designproblem, generellkompetanse i bruk av designmetodikk og designtenking, samt evnen til å demonstrereulike helhetlige designløsninger.
 • En bachelorgrad eller tilsvarende grad, inkludert en fordypning i emner,temaer eller emnegrupper som tilsvarer minst 80 studiepoeng (45% av tre fulleakademiske år) innen designområdet. Dette kan omfatte produktdesign, industrielldesign, servicedesign, interaksjonsdesign, møbler og interiørdesign, designorientertantropologi, universell design / inkluderende design, medisinsk / helse design,spilldesign, materialkultur og eksperimentering, eller forbruk og forbrukeradferd.

C-Krav

For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

Studiefakta, Tittel m.m

120 studiepoeng. 

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!