Produktdesign – design for kompleksitet

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Lillestrøm
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Produktdesign – design for kompleksitet

I dette masterstudiet vil du bli utfordret til å ta rollen som prosjektleder, fasilitator og designer av utviklingsstrategier, tjenester, systemer og produkter. Ferdighetene, kunnskapen og innsikten du opparbeider deg i løpet av studiet er vel ansett både i offentlig sektor og i privat næringsliv og industri.

I et stadig mer komplekst og sammensatt samfunn trenger vi designmetoder som forstår og ser hvor det trengs innovative løsninger på utfordrende problemstillinger.

Ved å ta master i produktdesign vil du få kunnskap og ferdigheter i å bruke designmetoder i store sammenhenger. Du vil kunne bruke utdannelsen din både i det private næringslivet og i offentlige sektor, både med tjenester og produkter.

Etter endt utdannelse vil du ha mulighet til å delta i prosesser som håndterer store mengder data, sammenhenger og mennesker, som for eksempel i helse og sosialtjenester og sirkulær økonomi – for å tilrettelegge for en bærekraftig levemåte, i både lokalt og globalt perspektiv.

Se film om produktdesign og fokus på helsetjenesten (film.oslomet.no).

Både produkter og tjenester kan utgjøre en viktig forskjell og være en drivkraft for endring i menneskelig adferd, sikkerhet, bærekraft og livskvalitet.

For å se disse sammenhengene, og for å gjøre korrekte strategiske endringer, etterspør samfunnet en systemorientert tilnærming.

Skiftet mot et bærekraftig samfunn krever profesjonelle designere som kan omfavne og visualisere et større bilde, finne fokus og utvikle løsninger i relasjon til ulike strategiske nivå.

Dette Mastermet tilbyr emner som utstyrer deg med verktøy, metoder og evne til kritisk refleksjon. Det vil kunne gi deg inngang til mange ulike arbeidsplasser og arenaer for problemløsning så vel som til forskning.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!