PPU i drama- og teaterkommunikasjon

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

PPU i drama- og teaterkommunikasjon

Ønsker du å inspirere og veilede neste generasjon til å uttrykke seg gjennom skapende prosesser og bidra til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring i grunnskole og videregående skole samt kulturskole, museer, folkehøyskole eller andre formidlings og undervisningsarenaer. Studiet tilbys både på heltid og deltid.

Hovedområdene i utdanningen er pedagogikk (30 stp.) og fagdidaktikk (30 stp.).

PPU i drama- og teaterkommunikasjon retter seg mot studenter som ønsker å kvalifisere seg for undervisningsarbeid i grunnskole, videregående skole, kulturskole, museer, folkehøyskole elle andre formidlings og undervisningsarenaer.

Du lærer blant annet å planlegge, gjennomføre, tilpasse og reflektere over skapende dramapedagogiske undervisningsprosesser og teaterproduksjoner med barn, ungdom og voksne.

Arbeidsmåtene varierer mellom forelesninger, individuelt studium, gruppearbeid, prosjektarbeid, feltarbeid, ekskursjoner, teaterforestillinger, drama, film, video og lignende.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!