PPU i design, kunst og håndverk

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

PPU i design, kunst og håndverk

Ønsker du å inspirere og veilede neste generasjon til å uttrykke seg gjennom skapende prosesser og bidra til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring i grunnskole og videregående skole samt kulturskole, museer, folkehøyskole eller andre formidlings og undervisningsarenaer.

Studiet tilbys både på heltid og deltid. Hovedområdene i utdanningen er pedagogikk (30 stp.) og fagdidaktikk (30 stp.).

Utdanningen retter seg mot studenter som ønsker å kvalifisere seg for undervisningsarbeid (i tråd med de til enhver tid gjeldende læreplanverk) i grunnskolen (1.-10. trinn), videregående skole (11.-13. trinn) for eksempel ved utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA) og i kulturskolen.

Andre aktuelle formidlings- og undervisningsarenaer er folkehøgskole, institusjoner, museer, gallerier og samlinger.

Faglærere i design, kunst og håndverk skal kunne legge til rette for at elevene kan utfolde seg med skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Faglæreren må beherske ulike materialer, redskaper og teknikker for å kunne videreformidle forståelse for og kunnskaper om sammenhenger mellom materialer, form og funksjon gjennom praktisk, estetisk og skapende arbeid.

Det er også en viktig oppgave for faglæreren å kunne ta i bruk metoder for sansning og kreativ problemløsning, beherske ulike estetiske og kulturelle uttrykksformer og  organisere og lede praktiske aktiviteter i verksteder.

Faglæreren bør ha erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling, samt formidle kunnskaper om og holdninger til gjenbruk og bærekraftige løsninger.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!