Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Paramedisin

Som paramedisiner er du sykehusets forlengede arm, og arbeider selvstendig med syke og skadde pasienter. Ofte er paramedisineren det første eller eneste helsepersonellet pasienter møter, og en paramedisiner må kunne ta riktige og raske beslutninger i krevende situasjoner.

Du vil lære at teori og praksis går hånd i hånd som paramedisiner. Det er en krevende utdannelse hvor du får høy faglig kunnskap, godt innlærte akuttmedisinske ferdigheter og trening i å ta etisk funderte valg i møte med mennesker i en krevende situasjon.

Arbeidsdagen til en paramedisiner er variert. Hovedmålet er å yte prehospital helsehjelp til pasienter med plutselig sykdom eler skade. Yrket krever at du har en god fysisk og psykisk robusthet, og at du har handlekraft og evne til å løse problemer i vanskelige situasjoner.

Du vil lære hvordan man foretar prehospital diagnostikk (hva er årsaken til pasientens sykdom eller hva er skaden), hvordan man overvåker og behandler pasienter med kronisk og akutt sykdom eller skade og hvordan man jobber sammen med andre nødetater og annet helsepersonell.

I første studieår vil du lære om:

 • Etiske problemstillinger knyttet til medisinsk behandling
 • Kulturell kunnskap relatert til en paramedisiners hverdag
 • Menneskets anatomi og fysiologi
 • Legemiddellære
 • Sykdomslære
 • De vanligste akuttmedisinske tilstandene og skadene, og hvordan håndtere disse

I andre år vil du lære om:

 • Ambulanseoperative fagområdet – hvordan man jobber i ambulansetjenesten
 • Praksis i ambulansetjenesten
 • Psykiske lidelser, rusproblematikk og profesjonell kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • Særskilte akuttmedisinske etiske utfordringer
 • Folkehelse og forvaltning
 • Kunnskapsbasert praksis

I tredje studieår vil du lære om:

 • Akuttmedisinske problemstillinger og tilstander for særskilt sårbare eller kompliserte pasientgrupper slik som de med sammensatte lidelser, eldre, rusavhengige, mv.
 • Undersøkelse og behandling av akutt syke og skadde barn
 • Graviditet og fødsel
 • Praksis i ambulansetjenesten
 • Praksis i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Paramedisinyrkets kunnskapsgrunnlag gjennom arbeid med bacheloroppgaven

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!