Økonomisk rådgivning

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Økonomisk rådgivning

Videre- og etterutdanningen økonomisk rådgivning gir innsikt i privatøkonomiske vansker og gjeldsproblemer. Studiet omfatter perspektiver fra fagfeltene økonomi, sosiologi, sosialt arbeid, veiledning, psykologi og juss, og er et oppdrag finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet, rettet mot ansatte i NAV.

Videre- og etterutdanningen inkluderer perspektiver fra økonomi, sosiologi, sosialt arbeid, veiledning, psykologi og juss. En like viktig del av kompetansen er ferdigheter i å møte mennesker i krise, og å være i stand til å gjennomføre gode veiledningsløp.

Noen sentrale temaer

  • årsaker til økonomiske problemer og gjeldsproblemer 
  • forebygging og selvhjelp 
  • veiledning, rådgivning, forhandling
  • politikk og institusjoner som påvirker gjeldsutvikling og privatøkonomi 
  • lover om privatøkonomi og økonomisk rådgivning 
  • sosialt arbeids metode som hjelpemiddel og juridisk metode
  • dialog mellom kreditorer og skyldner 
  • framstillinger av saksforhold og korrespondanse med kreditorer, samarbeidspartnere og brukere 

Om emnene

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Begge emner avsluttes med en individuell hjemme-eksamen.

 

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester Teoretiske perspektiver på økonomisk rådgivning VØR6000 15 stp. 2. semester Metoder i økonomisk rådgivning VØR6100 15 stp.

Les mer om studiestart ved Videre- og etterutdanningen i Økonomisk rådgivning her.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!