Økonomi og administrasjon – siviløkonom og statsautorisert revisor

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Økonomi og administrasjon – siviløkonom og statsautorisert revisor

Studiet gjør deg rustet for ledende stillinger og avanserte oppgaver i næringsliv og offentlig forvaltning. Du blir gjennom dette studiet siviløkonom og kan bli statsautorisert revisor.

Du får inngående kunnskap om statistisk metode, modeller og kvantitative data i forskningsprosesser. Du lærer deg å relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg – og bruker det i arbeidet ditt med masteroppgaven.

Gjennom studiet lærer du deg å analysere strategiske problemstillinger for selskaper. Du forholder deg kritisk til ulike informasjonskilder, modeller og metoder, og bruker disse når du formulerer faglige resonnementer.

Ved fullført studie kan du bruke økonomisk-administrative kunnskaper og ferdigheter på nye områder, du kan takle krevende utviklingsprosesser og kommuniserer problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og allmennheten.

Du får spesialisert innsikt og avansert kunnskap innen ett av studiets hovedprofiler:

Finansiell økonomi

Velger du finansiell økonomi får du avansert kunnskap om hvordan verdiskapingen i en virksomhet skal måles, analyseres og styres på en best mulig måte. Du lærer deg å analysere og drøfte kjerneområder i finansiell økonomi ved hjelp av kvantitative data

Strategi, organisasjon og ledelse

Velger du strategi, organisasjon og ledelse får du kunnskap om kartlegging og analyse av organisasjoner med vekt på arbeidsmiljø og ledelse. Du lærer deg å arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innen personalarbeid og strategiske prosesser i virksomheter.

Økonomisk analyse

Velger du økonomisk analyse får du spesialisert innsikt i hvordan ulike markeder fungerer, og kunnskap om økonomiske modeller som forklarer hvordan konsumenter og produsenter tilpasser seg markedet. Du lærer også om betydningen av naturressurser, pengepolitikk og hvordan oljefondet påvirker norsk økonomi.

Regnskap og revisjon

Profilen regnskap og revisjon gir graden master i regnskap og revisjon, og du oppfyller utdanningskravene for å søke  finanstilsynet om å bli statsautorisert revisor når karakterkravene er oppnådd. 

Utdanningen omfatter kjerneområder innenfor revisjon, regnskap og skatterett. Du må ha tre års relevant praksis etter utdanning for å oppnå tittelen statsautorisert revisor. Finanstilsynets nettside viser fullstendig oversikt over hvilke krav som gjelder for å søke autorisasjon (finanstilsynet.no).

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!