Vis studentum.no som: Mobil

Offentlig administrasjon og styring

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Offentlig administrasjon og styring

Vil du være med og bestemme hvordan vi skal forvalte samfunnets felles ressurser og verdier i fremtiden? Med en mastergrad i offentlig administrasjon og styring er du godt rustet for å bidra til innovasjon og omstilling i en sektor som er i sterk endring.

Med en mastergrad i offentlig administrasjon og styring får du den kunnskapen du trenger for å forstå og håndtere sammensatte utfordringer og endringsbehov i offentlig sektor. Sektoren er i sterk endring, og dette studiet gir deg kompetansen som kreves for å bidra til innovasjon og omstilling.

Studiet gir deg innsikt i hvordan offentlig forvaltning er organisert og fungerer fra et statsvitenskapelig, økonomisk, juridisk og organisasjonsteoretisk perspektiv. Du lærer viktige prinsipper for organisering av offentlig administrasjon, og for styring og ledelse i offentlig sektor.

Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:

 • Hvordan oppgaver innen offentlig administrasjon og styring blir påvirket av kompleksitet og av politisk og samfunnsmessig kontekst
 • Ulike faglige perspektiver for å analysere og håndtere styrings- og ledelsesutfordringer
 • Bruk av kontrakter i offentlig sektor
 • Hvordan offentlig forvaltning kan bidra til effektiv bruk av ressurser
 • Ledelse i organisasjoner
 • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder
 • Offentlig administrasjon og hvordan forvaltningen er bygget opp på ulike nivåer

Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:

 • Orientere deg selvstendig og kritisk til faglitteratur og andre kilder om administrasjon og styring
 • Bruke perspektiver fra statsvitenskap, organisasjonsvitenskap, juss og økonomi for å analysere og finne løsninger på komplekse samfunnsutfordringer
 • Planlegge, lede og gjennomføre endringstiltak i offentlig sektor
 • Gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt
 • Bruke relevante metoder for forskning om administrasjon og styring på en selvstendig måte

Som ferdig utdannet kan du kommunisere og diskutere faglige problemstillinger med andre spesialister i administrasjon og styring, og du har kompetansen som kreves for å bidra til omstilling og nye løsninger.

Se programplan på student.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!