Norsk som andrespråk

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillestrøm
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Norsk som andrespråk

Flerkulturelle klasser og minoritetsspråklige elever krever særskilt kompetanse hos lærerne. Studiet gir deg kunnskap, kompetanse og strategier for å undervise i norsk som andrespråk.

Norsk som andrespråk er for deg som ønsker kompetanse og kunnskap i å tilrettelegge for god, systematisk og tilpasset opplæring i videregående opplæring ved yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger. Studiet kan også være egnet for norsklærere i andre skoleslag.

Studiet er praksisnært og forskningsbasert, og gjennom studiet vil du få kompetanse i fag og fagdidaktikk om tospråklighet og andrespråkslæring slik at du er i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere norskopplæring for minoritetsspråklige elever etter gjeldende planer og forskrifter.

Studiet består av to emner:

  • NOR6611 Lesing og læring i en tospråklig kontekst
  • NOR6621 Skriving og tekstkultur

Hovedområdene i "Læreplan for grunnleggende norsk for språklige minoriteter": Språk og kultur, Lytte og tale, Lese og skrive og Språklæring er sentrale tema i studiet. Det jobbes også med grunnleggende ferdigheter gjennom arbeidsmåter og oppgaver.

Studieside for Norsk som andrespråk

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!