Norsk 2 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Norsk 2 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Studiet tilbys lærere i arbeid som allerede har 30 studiepoeng i norsk. Studiet har til formål å videreutvikle et faglig og didaktisk grunnlag for norskopplæring i grunnskolen. Det vil gis en utvidet, forskningsbasert innsikt i norsk språk-, tekst- og litteraturvitenskap. Videre- og etterutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Norsk er det største skolefaget og bærende for læring også i andre fag.

Studiet kombinerer teoretisk kunnskap, studentenes eget arbeid med språk og tekster og didaktisk refleksjon. Studentene møter kulturarven og moderne tekster i form av skjønnlitteratur og sakprosa, og de blir utfordret til å drøfte og reflektere omkring identitet og fellesskap, etikk og verdiformidling i et flerkulturelt samfunn.

Studiet er bygd opp av to emner á 15 studiepoeng som avsluttes med eksamen. Innholdet i emne 2 bygger på innholdet i emne 1.

Emne 1: Skjønnlitterære klassikere for barn, ungdom og voksne – barnelitteraturhistorie - lese- og skriveopplæring i et historisk perspektiv – elevtekster.

Emne 2: Samtidslitteratur for barn og unge – multimodale tekster – muntlighet – den andre leseopplæringen – språklige endringsprosesser.

Studieside for Norsk 2 for 1. -7. trinn

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!