Norsk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Norsk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Mål for studiet er å gjøre lærere i stand til å møte norskfaglige utfordringer i et flerkulturelt og multimedialt samfunn. Studiet er rettet mot undervisning på mellom- og ungdomstrinnet. Sammenhengen mellom teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter står sentralt. Studiet er for lærere med mindre enn 30 studiepoeng i norsk. Videre- og etterutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Studiet har en fagdidaktisk tilnærming til sentrale emner i tekstfaget norsk: skjønnlitteratur, sakprosa, læreboktekster, språkkunnskap, videregående lese- og skriveopplæring, mappe som arbeids- og vurderingsform, annen form for vurdering og digitale verktøy i norskfaget. Tilpasset opplæring og den flerkulturelle skolen er et gjennomgående perspektiv i faget.

Studentene skal ta i bruk varierte arbeidsmåter og sette seg godt inn i læreplanen og kompetansemålene for norskfaget. De skal lære å analysere, vurdere og formulere faglige og metodiske problemstillinger. I studiet skal studentene lære å evaluere sitt eget og andres arbeid. De blir oppmuntret til å drøfte vurderingskriterium og premisser for responsarbeid i studiet og i egen praksis. Vurdering er et sentralt emne, og studiet krever utprøving av ulike vurderingsmåter knytte til arbeidskrav både i litteratur og språk.

Arbeidskravene forutsetter en veksling mellom arbeid med egne elever på mellom- og ungdomstrinnet og en refleksjon over denne praksisen gjennom diskusjoner, notat og rapporter. I Emne 1 blir det vektlagt arbeid med skriftlige elevtekster og vurdering sammen med språklige emner. I Emne 2 får arbeid med skjønnlitteratur og muntlig ferdighet en sentral plass i tillegg til språknormering, nynorskdidaktikk og egen skriving.

Studieside for Norsk 1 for 5.-10. trinn

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!