Musikk 1 (1-7 og 5-10)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 semester
Heltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Musikk 1 (1-7 og 5-10)

Musikkfaget i grunnskolen skal gi elevene grunnlag til å delta i musikk i et livslangt perspektiv gjennom et mangfold av aktiviteter. På denne utdanningen får du en grunnleggende innføring i de ferdigheter og kunnskaper du trenger for å undervise i hele bredden av grunnskolefaget musikk.

På Musikk 1 får du en bred innføring i de ferdighetene og kunnskapene som trengs for å kunne undervise i musikk i grunnskolen. Gjennom studiet utvikler studenten sine egne musikalske kunnskaper og ferdigheter og den fagdidaktiske kompetansen i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning, samt sammenhengen mellom disse. Undervisningen er forsknings- og erfaringsbasert og retter seg mot eksisterende læreplan.

Metodikk er delemnet med størst timeantall. Her lærer du ulike undervisningsaktiviteter, innenfor musisering, komponering, dans og lytting. I delemnet musikkdidaktikk tar vi for oss ulike teoretiske emner som angår musikkundervisningen, som musikalitet, planlegging, vurdering, kreativitet m.m. Videre har vi musikkorientering med vekt på populærmusikk og vestlig kunstmusikk, og et innføringskurs i musikkteori. I løpet av de første ukene reiser klassen til Ole Bull-akademiet på Voss for å delta på kurs i folkemusikk. Vi tilbyr også undervisning i akkompagnementsspill på piano eller gitar.

Studieside for Musikk 1

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no):

  • Musikk 1, 1-7
  • Musikk 1, 5-10

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!