Medier og kommunikasjon

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Medier og kommunikasjon

Dette studiet er for deg som er kreativ og nyskapende, og som vil lære hvordan man kommuniserer med bruk av tekst, bilder, film og lyd. Du ønsker å forstå hvilken betydning medier og kommunikasjon har for samfunnet på et kulturelt, sosialt og politisk plan.

Studiet er tverrfaglig og omfatter teoretiske, analytiske, praktiske og estetiske tilnærmingsmåter til medier og kommunikasjon.

Kommunikasjon, informasjonsformidling, medieproduksjon og analyse er sentrale temaer i studiet.

Gjennom studiet skal du utvikle din kompetanse i å skape, presentere og formidle et budskap i ulike kombinasjoner av tekst-, lyd- og bildemedier. Studiet gir innføring i kulturelle, sosiale og politiske aspekter ved mediene og kunnskap om ulike mediers egenart, bruk og samfunnsbetydning.

Studiet gir deg mulighet til å videreutvikle egne interesser innenfor fagområdet. Noen emner krever obligatorisk frammøte.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!