Matematikk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Matematikk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Studentene skal utvikle faglig kompetanse, viktige begreper og metoder i matematikk med fokus på grunnskolens øverste trinn. Aktivitetene er lagt opp til læring av matematikk og matematikkdidaktikk på en måte som bidrar til å utvikle egen undervisning. Studiet er for deg som allerede har 30 studiepoeng i faget. Videre- og etterutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Studiet gir formell kompetanse, samtidig som det gir deg et godt faglig grunnlag og ruster deg til det faglige arbeidet i klasserommet. Det matematikkdidaktiske arbeidet vil gi studentene innsikt i og kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med tanke på en bred utvikling av elevers faglige kompetanse. Arbeid med og refleksjon omkring fagmetodiske spørsmål inngår.

Studentene vil få økt innsikt i å se sammenhenger mellom matematikkemner på mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole for bedre å kunne ta utgangspunkt i elevenes forutsatte kunnskaper og bygge videre på disse. Emnene behandles utover grunnskolens nivå for å gi studentene en dypere faglig forståelse. Gjennom studiet vil relasjoner mellom læring og undervisning i matematikk og elevperspektivet vil være framtredende. Det vil bli lagt vekt på språkets betydning for læring av matematikk.

Studentene skal få muligheten til å utvikle kompetanse i vurdering ved å se hva som skal til for å kunne endre undervisningspraksis mot vurdering for læring og standpunktvurdering. Emnet vil også drøfte kvaliteten av og rekkevidden til de ulike vurderingene.

Det blir vektlagt at studentene skal utvikle evne til å tilrettelegge undervisningen for ulike elevgrupper. Studentene skal med utgangspunkt i egne erfaringer reflektere om læring og undervisning av matematikk. 

Studieside for Matematikk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Besøk studentportalen for timeplan og mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!