Matematikk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Matematikk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Dette studiet er fortrinnsvis beregnet på deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk, men som har færre enn 30 studiepoeng i faget. Målet med studiet er å utvikle trygge og handlekraftige matematikklærere for de øverste trinnene i grunnskolen. Videre- og etterutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Gjennom studiet vil ulike undervisningsmetoder og prinsipper for undervisning i matematikk bli presentert og drøftet. Vi har ulike typer kunnskaper: Faktakunnskap, ferdigheter, holdning til faget, hvordan begreper utvikles og bygger på hverandre, og hvordan utforskning og eksperimentering kan være et redskap for å utvikle bevisst kunnskap.

Undervisningen vil medvirke til at studentene opplever matematikkens rolle i en kulturell og samfunnsmessig sammenheng.

Det er viktig at studentene kan reflektere omkring samspillet mellom matematikkfaglige kunnskaper og didaktiske problemstillinger. Derfor vil læring og undervisning i matematikk, i relasjon til elevperspektivet, være framtredende. Det vil bli lagt vekt på språkets betydning for læring av matematikk. Studentene skal med utgangspunkt i egne erfaringer reflektere om læring og undervisning av matematikk.

Emnene vil behandles utover grunnskolens nivå for å gi grunnlag for en dypere forståelse. Studentene skal få muligheten til å utvikle kompetanse i vurdering ved å se hva som skal til for å kunne endre undervisningspraksis mot vurdering for læring og standpunktvurdering. Emnet vil presentere ulike vurderingsformer, både formelle og uformelle, og drøfte kvaliteten av og rekkevidden til de ulike vurderingene. 

Studieside for Matematikk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Besøk studentportalen for timeplan og mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!