Matematikk 1 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Matematikk 1 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Dette studiet er fortrinnsvis beregnet på deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk på barnetrinnet, men som har færre enn 30 studiepoeng i faget. Målet med studiet er å utvikle trygge og handlekraftige matematikklærere. Videre- og etterutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Overordnet mål for studiet er at studentene utvikler en handlingsrettet lærerkompetanse i matematikk. Det betyr å kunne legge til rette for praktisk, utforskende og teoretisk arbeid som ivaretar og utvikler elevenes matematikkunnskap.

Undervisningen er forskningsbasert, og det teoretiske grunnlaget vil omfatte kunnskaper i og om matematikk som fag, om barns læring og utvikling av kunnskap i matematikk, og om undervisning i matematikk.

I studiet vil det matematikkfaglige arbeidet være sentrert omkring barnetrinnets matematikk; tall og tallforståelse, regningsartene, overgangen fra aritmetikk til algebra, geometri og måling. Dette knyttes nært til praktisk tilrettelegging av undervisning, til det å forstå og beskrive barns måter å bruke matematikk på, og til barns utvikling av matematisk forståelse.

Elevperspektivet vil være framtredende i alle deler av studiet. For alle elever er det viktig at de får mulighet til å bygge opp matematisk kompetanse ut fra egne forutsetninger, og at matematikken gir dem mulighet til innlevelse og fremmer deres fantasi og nysgjerrighet. Dette fordrer at lærerne har god kjennskap til hvordan elever utvikler matematisk forståelse, samt at lærerne evner å avdekke de forskjellige elevenes kunnskaper.

Det matematikkdidaktiske arbeidet vil gi studentene innsikt og kompetanse i å planlegge, gjennomføre, reflektere over og vurdere undervisning med tanke på en bred utvikling av elevers faglige kompetanse.

Studieside for matematikk 1 for 1.-7. trinn

Besøk studentportalen for timeplan og mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!