Mangfoldskompetanse for profesjonsutøvere

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Mangfoldskompetanse for profesjonsutøvere

Studiet er utviklet for deg som er profesjonsutøver og jobber i et flerkulturelt miljø. Studiet gir innsikt i kompleksiteten i prosesser som er med på å forme tilhørighet og identitet i det flerkulturelle samfunns- og arbeidsliv. Det blir lagt betydelig vekt på studentenes personlige og yrkesmessige erfaring.

Studiet er preget av tverrfaglighet. Teori og empiri, det generelle og det fagspesifikke er integrert til en helhetlig forståelse av flerkulturelle spørsmål. Det vil bli lagt betydelig vekt på studentenes personlige og yrkesmessige erfaring.

Identitetshåndtering i et flerkulturelt samfunn drøftes gjennom følgende begrep:

 • Kultur, identitet og etnisitet
 • Individ og kollektiv
 • Status, rolle og kjønn
 • Minoritet og majoritet
 • Dikotomisering og stereotypisering
 • Fremmedfrykt og fordommer

Mobilitet og globale endringsprosesser drøftes gjennom følgende begrep:

 • Migrasjon
 • Stat, nasjon og samfunn
 • Kolonialisme
 • Imperialisme
 • Orientalisme
 • Postkolonialisme
 • Integrering, assimilering og segregering
 • Kompleks tilhørighet
 • Diaspora
 • Tansnasjonalitet

Kommunikative utfordringer og integrasjon drøftes gjennom følgende aspekter:

 • Konstruksjon av diskursive systemer i forhold til kjønn, generasjon og status
 • Diskurser om ”De Andre”

og gjennom følgende begrep:

 • Etnosentrisme og kulturrelativisme
 • Postmodernisme og nasjonalisme

Sosialisering og profesjonsvirksomhet drøftes gjennom følgende aspekter:

 • Danningsprosesser
 • Medbrakt og ervervet kompetanse
 • Formell og uformell kompetanse
 • Profesjonenes og profesjonsutøvernes syn på egen og andres kompetanse

Mål for studiet er at studenten skal kunne relatere dette til egen yrkespraksis eller til annet personlig samfunnsengasjement. Studiet vektlegger forholdet mellom individ, samfunn og kultur.

Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

Studieside for Mangfoldskompetanse for profesjonsutøvere

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!