Ledelse av utviklings- og endringsarbeid (modulbasert Videre- og etterutdanning for ledere i barnehage og skole)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
2 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid (modulbasert Videre- og etterutdanning for ledere i barnehage og skole)

Har du behov for økt kompetanse i å lede utviklings- og endringsarbeid i egen organisasjon? Dette studiet gir deg trening i å analysere det pedagogiske arbeidet, utarbeide konkrete tiltak for å nå målsettinger i utviklingsarbeidet, og benytte metoder for å styrke det profesjonelle læringsfellesskapet i ditt kollegium.

Endringsarbeid i pedagogiske virksomheter kjennetegnes av tett samhandling mellom ledere og de som skal ledes. Studiet vil ta for seg hvordan du kan ta et aktivt og strategisk grep om forvaltingen av eget kunnskapsfelt, samt hvordan du kan engasjere ansatte til samarbeid slik at alle bidrar i en felles utviklingsprosess. 

Du vil få kunnskap om hva som skjer gjennom fasene i et utviklingsarbeid og hvilke områder i implementeringsprosessen som er helt sentrale for å lykkes. Videre vil du lære deg pedagogisk analyse og bruke dette som verktøy for å analysere situasjonen i egen enhet og deretter utvikle tiltak, gjennomføre og evaluere disse. 

Emnet er forskningsbasert og samtidig praksisrettet. Det vil gi deg økt evne til å gjennomføre endring og utvikling for å møte de store samfunnsendringene dagens barnehager og skoler står overfor. 

Studiet har følgende seks temaer som tilbudet bygges opp om:

  • identifisere utviklings- og endringsbehov
  • planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid
  • lede profesjonelt læringsfellesskap
  • evaluere utviklings- og endringsarbeid
  • analysere og utvikle organisasjons- og læringskultur
  • utvikle og lede nettverk

Målet med utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skole er å øke kvaliteten i de ansattes praksis slik at barn og unge får et likeverdig tilbud med like muligheter.  

Det legges vekt på at studiet ikke bare skal utvikle deg til å bli en bedre leder, men også ved å gi et avtrykk i din barnehage/skole. Dere vil få tett oppfølging og veiledning underveis.

Innpass i mastergrad

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid er en Videre- og etterutdanning på mastergradsnivå. Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i utdanningsledelse. 

Studieside for Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!