Ledelse av lærings- og læreplanarbeid (modulbasert Videre- og etterutdanning for skoleledere)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
2 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid (modulbasert Videre- og etterutdanning for skoleledere)

Har du behov for økte kunnskaper og ferdigheter for å kunne løse konkrete utfordringer ved implementering av nytt læreplanverk? Dette studiet tar for seg hvordan du kan utvikle skolens lærende fellesskap og lede planarbeidet på din skole på en profesjonell måte. Ledergrupper kan gjerne søke studiet sammen.

I arbeidet med lærings- og læreplanarbeidet må du som leder, sammen med din ledergruppe, utvikle og lede skolens profesjonsfellesskap på en måte som skaper motivasjon og endringsvilje. Gjennom studiet vil du i læringsgrupper og gjennom refleksjon med veiledere, få praktisk trening i konkret design av læringsarenaer. Du vil også få øving i metoder for gjennomføring og oppfølging av læringssentrerte møter, metoder for å utvikle pedagogisk analysekapasitet i kolleger, samt metoder for observasjon av praksis.

Gjennom studiet vil du utvikle spesialisert kunnskap om tolking av læreplanverket og forståelse av ideene bak. Du vil få innsikt i hvordan ansvarliggjøring skjer gjennom kompetanseutvikling, samt kunnskap om hvordan skoleledere i samarbeid med skolens tilsatte kan utvikle organisasjonen som et profesjonelt lærende fellesskap. 
En kritisk fase i arbeid med læreplananalyse er at samtalene om læreplanen blir på et abstrakt nivå og ikke fører til ny praksis. For å kunne lede lokalt læreplanarbeid må derfor skoleledere kjenne til og identifisere de ulike læreplannivåene. Dette studiet gir deg innsikt i disse læreplannivåene, slik at du får en god analytisk tilnærming til læreplanarbeidet på din skole. 

Studiet er forskningsbasert og praksisrettet og bygges opp rundt følgende fire temaer: 

  • tolke og forstå læreplanverket
  • skape en felles forståelse på skolen av sentrale begreper og prinsipper i læreplanverket
  • bruke læreplanverket til å lede ansattes lærings- og utviklingsarbeid
  • utvikle og lede profesjonsfellesskapet ved skolen

Studiet skal forberede deg på å gjennomføre intervensjoner i egen organisasjon, med formål om å gjøre erfaringer med implementering av et nytt læreplanverk. Skolens ledergruppe oppfordres til å ta studiet sammen, da det er en unik mulighet til å utvikle en felles forståelse og praksis, og gjennom dette videreutvikle det profesjonelle lærende lederfellesskapet på skolen.

Om du tar studiet som den eneste fra din skole, eller sammen med resten av ledergruppen, legger vi vekt på at studiet skal utvikle deg til å bli en bedre leder og samtidig sette et avtrykk på din skole. Du vil få tett oppfølging og veiledning underveis.

Innpass i mastergrad

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid er en Videre- og etterutdanning på mastergradsnivå. Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i utdanningsledelse. 

Studieside for Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!