Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen – Videre- og etterutdanning for barnehagelærere

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen – Videre- og etterutdanning for barnehagelærere

Ønsker du økt kompetanse i utvikling av læringsmiljø og prosessledelse? Videre- og etterutdanningen har fokus på barnehagens læringsmiljø for å styrke barns læring og utvikling. Du vil også lære å gjennomføre gode utviklings- og læringsprosesser, og få verktøy for god og effektiv prosessledelse.

Videre- og etterutdanningen skal bidra til å styrke og avklare den pedagogiske lederens rolle og samfunnsmandat. Ledelse som fenomen utforskes gjennom litteraturstudier, praktisk utforsking på egen arbeidsplass og diskusjoner og refleksjoner over temaet med medstudenter og lærere.

Studentene skal tilegne seg kritisk innsikt i egen yrkesrolle og egen praksis, økt forståelse for barnehagens formål og samfunnsmandat og styrke sin kompetanse og ferdigheter når det gjelder rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

Studentene skal utvikle seg som ledere til å bli bedre yrkesutøvere av rollen som pedagogisk leder. Samarbeid med foresatte, samt planlegging og gjennomføring av praktisk pedagogisk arbeid med barnegrupper i barnehagen inngår i utdanningen. Studiet vektlegger videre å oppøve ferdigheter i å gjennomføre utviklings- og læringsprosesser ved bruk av egnede verktøy for god og effektiv prosessledelse. Parallelt arbeider deltagerne med et aksjonsbasert utviklingsarbeid i egen barnehage.

Studiet har fokus på ledelse av utviklingsprosesser i barnehagen, og legger vekt på tett tilknytning mellom teoristudier og praksisfelt.

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse består av følgende tema:

  • Pedagogisk ledelse, teamarbeid og prosessledelse
  • Organisasjonsforståelse og barnehagen som lærende organisasjon
  • Møtekultur og møtestrukturer
  • Veiledning
  • Planlegging, analyse og gjennomføring av utviklings- og endringsprosesser i barnehagen
  • Barnehagens leke- og læringsmiljø
  • Profesjonsetikk og pedagogisk dokumentasjon
  • Kritisk refleksjon og danningsprosesser i barnehagen

Studieprogrammet kan inngå som del av aktuelle masterstudier. Interesserte må da søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder for det enkelte studium (inkl. karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av gjennomført og bestått Videre- og etterutdanning i læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen (30 studiepoeng). Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

Studieside for Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se samlingsplan og seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!