Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillestrøm
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk

Arbeidsplassen er et sted for kompetanseutvikling og livslang læring. Gjennom studiet vil du få kompetanse i å styrke læring på arbeidsplassen og utvikle en lærende organisasjon.

Studiet gir deg et teoretisk og praktisk grunnlag for å løse ulike yrkespedagogiske oppgaver og funksjoner i arbeidslivet. 

I studietiden vil du møte studenter fra ulike bedrifter, profesjoner og yrker, både i privat og offentlig sektor. Gjennom møter med studenter fra håndverksbedrifter, barnehager, ulike bransjer og enkeltbedrifter kan du lære noe om hvordan andre virksomheter organiserer læring og utvikling.

Målgruppen for studiet er personer med opplærings- og veiledningsfunksjoner i bedrifter og virksomheter som utøver yrkespedagogisk arbeid: 

  • ansatte som har ansvar for lærlinger, opplæring, veiledning og coaching av medarbeidere
  • ansatte som analyserer behov for læring og kompetanseutvikling
  • ansatte innen opplærings-, personal-, kvalitets- eller HMS-arbeid
  • tillitsvalgte

"Vi ønsker å bli bedre på den opplæringa vi gir og vi ønsker å tenke mer helhetlig på opplæringskonseptene våre sier en opplæringsansvarlig til Yrkesfagpodden" (ksy.oslomet.no). Hør hvorfor bedriften ønsker styrket pedagogisk kompetanse om grunnleggende metodikk i kommunikasjon og opplæring for sine ansatte.

BEPE 7100: Grunnleggende metodikk for kommunikasjon og opplæring, 15 studiepoeng

Emnet handler om grunnleggende yrkespedagogikk og didaktikk for læring av praktiske arbeidsoppgaver. I dette inngår utvikling av ferdigheter i formidling.

BEPE 7200: Kompetanse, planlegging og utvikling, 15 studiepoeng

Innhold og læringsaktiviteter i emnet er knyttet til analyse av kompetansebehov, organisering av kompetansekartlegging samt planlegging og gjennomføring av opplæring og læringstiltak.

BEPE 7301: Lærings- og utviklingsprosjekt om læring i arbeidslivet, 30 studiepoeng

Innhold og læringsaktiviteter gjennom hele emnet er knyttet til å planlegge, gjennomføre, evaluere, dokumentere og presentere et praktisk prosjektarbeid. Prosjektet skal handle om reelle yrkespedagogiske utviklingsoppgaver og problemstillinger på fortrinnsvis egen arbeidsplass.

Emnene bygger på hverandre, og vanlig studieprogresjon er å ta ett emne om gangen. Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

Studiet tilbys både som betalingsstudium for enkeltstudenter og studiet kan skreddersys for arbeidsgivere som ønsker å kjøpe hele eller deler av studiet.

Studieside for Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!