Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag vektlegger barn og unges læring i, om og gjennom bevegelse. Som lærer er du en viktig person for elevenes faglige og personlige utvikling og for deres framtid.

Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag gir deg kompetanse til å undervise i kroppsøving i grunnskolen og videregående skole, samt på idrettsfag. I tillegg vil du få undervisningskompetanse i ytterligere ett eller to undervisningsfag innenfor 1.–7. trinn eller 5.–10 trinn.

Gjennom studiet lærer du å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i ulike fag, med særlig vekt på kroppsøving og idrettsfag. Du lærer å samarbeid med kollegaer, foreldre og elever med tanke på å støtte elever i deres læring og danning. Med utgangspunkt i barn og unges bevegelseskulturer og forskningsbasert kunnskap skal du lære å bidra til nytenkning og utvikling i kroppsøving og idrettsfag. 

I tillegg til kroppsøving og idrettsfag vil du også få muligheten til å velge ett annet undervisningsfag på 60 studiepoeng eller to undervisningsfag på 30 + 30 studiepoeng fra fagporteføljen til grunnskolelærerstudentene på 1.–7. trinn og 5.–10. trinn. OsloMet har et bredt fagtilbud innenfor alle skolefag.

Velger du ett undervisningsfag på 60 studiepoeng, kan du velge mellom matematikk, norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, RLE, musikk, kunst og håndverk eller norsk tegnspråk for 1.–7. trinn eller 5.–10. trinn, eller fransk, tysk eller spansk for 5.–10. trinn. Sistnevnte tre språkfag kan du ta som utveksling. 

Velger du to fag på 30+30 studiepoeng, kan du velge to fag blant naturfag, samfunnsfag, RLE, musikk, kunst og håndverk, mat og helse og spesialpedagogikk for 1.–7. trinn eller 5.–10. trinn, eller engelsk for 1.–7. trinn.

Masterfaget i utdanningen er kroppsøving og idrettsfag. Kjernen i kroppsøving og idrettsfag er bevegelsesaktivitet og den betydning bevegelse og forskjellige bevegelseskulturer har i opplæring av barn og unge. Fagområdet skal omfatte et mangfold av ulike treningsformer og ulike bevegelseskulturer med bevegelsesaktiviteter som igjen kan ha ulike former og idealer. 

Kroppsøving er et obligatorisk og gjennomgående fag i hele grunnopplæringen fra 1. til 13. trinn. Idrettsfag er et studieforberedende utdanningsprogram på videregående skole.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!