Vis studentum.no som: Mobil

Kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillestrøm
1 semester
Deltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten

Denne tverrfaglige Videre- og etterutdanningen skal kvalifisere deg som fagutøver i helse- og omsorgstjenesten til å finne fram, vurdere og bruke forskningsresultater i praksis og undervisning. Studiet kvalifiserer deg også for å kunne identifisere forbedringsområder og delta i utviklings- og kvalitetsforbedringsprosjekter på egen arbeidsplass.

Som student lærer du å finne relevant forskningsmateriale på en systematisk måte. Forskningen skal i neste omgang integreres i klinisk praksis slik at det kommer pasienter og brukere til gode. Etter endt utdanning vil du kunne ha ansvar for eller delta i utarbeidelse av kunnskapsbaserte verktøy til bruk i klinisk praksis, for eksempel kunnskapsbaserte prosedyrer og retningslinjer, helhetlige pasientforløp, behandlingslinjer og veiledende behandlingsplaner med mer.

En kunnskapsbasert praksis vil styrke fagfeltet gjennom en mer bevisst bruk av ulike kunnskapskilder.

Se programplan på student.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!