Vis studentum.no som: Mobil

Kroppsøving - Årsstudium

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Heltid
1 år, 2 semester
Årsstudium
Oppstart: Høst - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Kroppsøving - Årsstudium

Årsstudium i kroppsøving 

Studiet skal forberede til lærerarbeid i grunnskolen. I læreplanverket for grunnskolen legges det vekt på den oppgaven skolen har for å videreføre kulturelle tradisjoner innenfor idrett, friluftsliv, lek og dans.

Hva lærer du?

Studiet skal gi deg solid pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse for å kunne undervise ut fra gjeldende lærerplan i kroppsøving. Du vil også tilegne seg kompetanse innenfor et bredt utvalg av individuelle aktiviteter, lag- og ballaktiviteter, alternative bevegelsesaktiviteter, dans og friluftsliv.

Gjennom det vil du opparbeide deg praktisk erfaring med tilrettelegging for fysisk mestring, utfoldelse og kreativitet i ulike miljø og med varierte arbeidsformer, der en tar hensyn til kjønn, kulturell bakgrunn, ulike aldersgrupper og behov for tilpasset opplæring.

Sammenhengen mellom kroppsøving, helse og samfunnsmessige forhold vil bli vektlagt. Dette skal gi nødvendige forutsetninger for arbeid med å legge til rette for allsidig bevegelsesutfoldelse i skolen.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller gjeldende realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

60 studiepoeng.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00
www.oslomet.no

Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!