Kompletterende lærerutdanning (120 studiepoeng)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
5 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen

Kompletterende lærerutdanning (120 studiepoeng)

Studiet er rettet mot deg som har bestått lærerutdanning fra ditt hjemland utenfor EU/EØS-området. Søkere som har bakgrunn som flyktning og mangler godkjenning for å arbeide som lærer i norsk skole blir prioritert.

Kompletterende lærerutdanning er studiet for deg som har oppholdstillatelse i Norge og har gjennomført lærerutdanning fra ditt hjemland utenfor EU/EØS-området, og ønsker å jobbe som lærer i norsk skole. Studiet retter seg særlig mot deg som har fluktbakgrunn, men kan også være relevant for andre søkere.

Studieprogrammet består av 120 studiepoeng og tilbys annethvert år. Dette er fordelt på 60 studiepoeng profesjonsfag, som omfatter pedagogikk, kunnskap om det norske samfunn, språkdidaktikk og norsk språkopplæring og 60 studiepoeng fagfordypning i minst ett undervisningsfag, samt veiledet praksisopplæring. Studiet gjennomføres over fem semestre. Studentene må, basert på tidligere lærerutdanning og/eller gjennom den kompletterende lærerutdanningen, ha tilsvarende 60 studiepoeng i minst ett skolefag eller 30 studiepoeng i to studiefag før sluttdokumentasjon for kompletterende lærerutdanning kan skrives ut. Det er NOKUT som foretar den endelige godkjenningen av din lærerkvalifikasjon.

Som en del av den kompletterende lærerutdanningen får studentene støtte og veiledning i å videreutvikle sine norskferdigheter. Før oppstart til 3. semester kreves det at studentene har oppnådd B2-kompetanse innenfor alle delferdigheter på Norskprøven som arrangeres eksternt av Kompetanse Norge.

Første og andre semester i studieprogrammet har en deltidsprogresjon med 10 studiepoeng og 20 studiepoeng. Disse vil likevel kreve stor innsats fra studentene med selvstudier ved siden av undervisningen som tilbys fordi studentene må videreutvikle sine norskferdigheter opptil B2-nivå parallelt med faglig utvikling, bli kjent med den nye rollen som student i Norge og lesing av pensumlitteratur. De andre semestrene i studieprogrammet har normal studieprogresjon som fulltidsstudenter med 30 studiepoeng per semester. 
 
Studenter som velger å søke seg videre inn på master etter endt kompletterende lærerutdanning, må ha 60 studiepoeng fordypning i masterfaget og for øvrig innfri det enkelte Mastermets opptakskrav. Søknad om opptak til Mastermer skjer da på ordinært grunnlag og i konkurranse med øvrige kandidater.

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!