Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillestrøm
Deltid
Støttet av lånekassen

Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning

Behovet for rådgivningstjenester innen yrkes- og utdanningsveiledning er økende. Studiet gir deg kompetanse til å veilede unge og voksne og bidra til at flere blir mer bevisst på egne ønsker og valg.

Gjennom studiet får du kunnskaper og ferdigheter til å gi unge og voksne yrkes- og utdanningsveiledning. Gjennom ulike virkemidler, skal du kunne hjelpe dem til å velge utdanning og yrke basert på deres interesser og selvinnsikt. Studiet omhandler også sosialpedagogisk rådgivning til elever i vanskelige og pressede livssituasjoner.

Studiet er praksisorientert og tar blant annet utgangspunkt i studentenes selvopplevde erfaringer og utfordringer i veilednings- og rådgivningssituasjoner. Deltakerne vil arbeide med studieoppgaver som knytter sammen tematiske innhold og arbeid med egen eller andres arbeidsplass.

Studiet består av fire emner på 15 studiepoeng hver. Tar du hele studiet gir dette 60 studiepoeng.

KARO 6100: Karriereveiledning og karrierelæring: Grunnlag og prinsipper

Emnet hjelper deg å utvikle en profesjonell kompetanse som karriereveileder. 
Sentrale temaer er: karrierekompetanse og karrierelæring, grunnleggende valg-, kommunikasjons- og veiledningsteorier, lover og forskrifter, etiske retningslinjer, veiledningsmetoder, verktøy (også digitale) og hjelpemidler. 

Emnet danner grunnlaget for KARO6200, og vi anbefaler derfor å ta KARO6100 før KARO 6200.

KARO 6200: Karriereveiledning og karrierelæring: System- og samfunnsperspektiv

Her lærer du om karriereveiledning og karrierelæring i et større perspektiv - som virkemiddel for vekst, og i møte med samfunnsutfordringer. Du lærer også hvordan du gjennom systemforståelse, nettverks- og utviklingsarbeid kan bidra til sosial inkludering innenfor arbeid og utdanning.

KARO 6300: Sosialpedagogisk rådgiving: Grunnlag og prinsipper

Emnet hjelper deg å utvikle den profesjonelle rådgiverkompetansen som er nødvendig for å kunne veilede utsatte og sårbare personer til å håndtere utfordringer og mestre livet.  

KARO 6350: Sosialpedagogisk rådgiving: System- og samfunnsperspektiv

Emnet vektlegger rådgiverrollen i møte med samfunnsutfordringer og fokuserer på ulike samfunnsforhold som påvirker utsatte og sårbare personers liv. Ved å kartlegge personers og organisasjoners utfordringer og muligheter vil det kunne legges føringer for en positiv utvikling.

Studieprogresjon

Studiet består av fire emner, der hvert emne gir 15 studiepoeng. Tar du hele studiet gir dette 60 studiepoeng.
Anbefalt studieprogresjon er å starte med KARO6100 etterfulgt av KARO6200 eller å starte med KARO6300 etterfulgt av KARO6350. Men du står fritt til å ta emnene i den rekkefølgen du selv ønsker.
Merk! Emnene tilbys slik:

  • Høstsemester: KARO6100 og KARO6300
  • Vårsemester: KARO6200 og KARO6350

Studieside for Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!