Vis studentum.no som: Mobil

Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Årsstudium
Oslo
3 semestre
Deltid
Ja

Om utdanningen

Det er stort behov for rådgivningstjenester innen yrkes- og utdanningsveiledning. Studiet gir deg kompetanse til å veilede unge og voksne og bidra til at flere blir mer bevisst på egne ønsker og valg. Tar du hele studiet gir dette 60 studiepoeng da hvert emne er på 15 studiepoeng.

Gjennom studiet får du kunnskaper og ferdigheter til å gi unge og voksne yrkes- og utdanningsveiledning. Gjennom ulike virkemidler, skal du kunne hjelpe dem til å velge utdanning og yrke basert på deres interesser og selvinnsikt. Studiet omhandler også sosialpedagogisk rådgivning til elever i vanskelige og pressede livssituasjoner.

Studiet er praksisorientert og tar blant annet utgangspunkt i studentenes selvopplevde erfaringer og utfordringer i veilednings- og rådgivningssituasjoner. Deltakerne vil arbeide med studieoppgaver som knytter sammen tematiske innhold og arbeid med egen eller andres arbeidsplass.

Studiet består av fire emner

 • KARO 6100: Karriereveiledning - grunnlag og prinsipper

Vektlegger teoretiske og praktiske kvalifikasjoner for profesjonell karriereveiledning. Innholdet omfatter grunnleggende innføring i sentrale områder knyttet til karriereveiledningsfeltet som lovgivning, rettigheter og regelverk som regulerer yrkes- og utdanningsvalg, og prosessen som fører fram til valgene. Emnet inneholder også kartleggingsverktøy, strategier og metoder i veiledning.

 • KARO 6200: Karriereveiledning - nettverksbygging og systemperspektiv

Legger hovedvekt på strategiarbeid og systemforståelse i karriereveiledning. Innholdet i emnet består blant annet av kunnskap om arbeidsliv og utdanningsstruktur, organisasjonsforståelse, endringsprosesser og nettverksarbeid.

 • KARO 6300: Sosialpedagogisk rådgivning - grunnlag og individperspektiv

Vektlegger marginaliserte og oversette grupper i opplæringsforløpet, personer med psykososiale lidelser og konflikthåndtering. Fokus vinkles fra veiledning til rådgiving.

 • KARO 6350: Sosialpedagogisk rådgivning - systemperspektiv

Legger vekt på systemforståelse og nettverksarbeid i et samfunnsorientert perspektiv. Dette omfatter blant annet endringsarbeid, konflikthåndtering og multikulturell rådgivning.

Opptakskrav/Søknad

Studiet gir kompetanse i tråd med veiledende kompetansekrav for rådgivere, og det vil kunne være grunnlag for tilsetting som rådgiver i grunnopplæringen ved å inngå i en barchelorgrad.

Studiet er rettet mot rådgivnings- og veiledningsfunksjoner i utdanningssektoren, voksenopplæringsinstitusjoner og opplæring i bedrift . Dette inkluderer også Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Oppfølgingstjenesten (OT), Aetat, NAV og Helse - og sosialsektoren generelt.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!