Vis studentum.no som: Mobil

Juss for ledere (modulbasert Videre- og etterutdanning for ledere i barnehage og skole)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
2 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Juss for ledere (modulbasert Videre- og etterutdanning for ledere i barnehage og skole)

Har du behov for økt juridisk kompetanse, slik at du som leder bedre kan sikre at barn og unges rettigheter blir realisert i barnehage og skole? Dette studiet vil gi deg kunnskap om juridisk metode og saksbehandlingsregler, innsikt i arbeidsgivers styringsrett og lederes handlingsrom. Studiet vil også gi deg en dypere forståelse av de kompliserte forholdene som inngår i lederes rolle, ansvar og myndighet innenfor det juridiske fagfeltet.

Ledere i barnehage og skole har mange ansvarsområder og hensyn å ivareta. Utvikling av profesjonalitet i barnehage og skole forutsetter at både ledere og ansatte samarbeider om å ta et mer aktivt og strategisk grep om forvaltningen av eget kunnskapsfelt i et komplekst kunnskapslandskap. En sentral del av denne kompleksiteten er knyttet til en rekke lover og forskrifter, hvor nye rettslige spørsmål er aktualisert.

Samtidig skal ledere i barnehage og skole også bidra til å utvikle gode, profesjonelle skjønnsvurderinger, og legge til rette for at personalet kan håndtere saker som omhandler barn, elever og foresatte. Gjennom studiet vil du lære om ulike juridiske problemstillinger som ledere i barnehage og skole står ovenfor. Viktige regler knyttet til opplæringsloven og barnehageloven vil også bli gjennomgått, herunder retten til et trygt og godt barnehage- eller skolemiljø (inklusiv aktivitetsplikten).
Studiet vil ta for seg sentrale tema innenfor arbeidsretten slik som arbeidsgivers styringsrett, behandling av personalsaker, samarbeid med tillitsvalgte samt varsling. Du vil også få en gjennomgang av juridisk metode, slik at du kan finne løsninger på ulike juridiske problemstillinger.
I tillegg vi studiet gi deg innsikt i forhold som regulerer samarbeid med eier, foreldre, personale, tillitsvalgte, verneombud og tverrfaglige instanser lokalt og nasjonalt, samt se sammenhenger og avdekke spenninger mellom ulike aktørers roller.

Studiet har følgende fire temaer som tilbudet bygges opp om:

 • egen lederrolle, juridisk metode og saksbehandlingsregler
 • sentrale rettigheter og plikter i barnehageloven og opplæringsloven
 • arbeidsgivers styringsrett og lederes handlingsrom
 • lederes stillingsvern, personvern, varsling og konflikthåndtering

Det legges vekt på at du som leder skal kunne analysere situasjonen på egen arbeidsplass, samt utøve juridisk forståelse og gjennomføre forbedringstiltak innen det juridiske saksfeltet. Du vil få tett oppfølging og veiledning underveis.

Innpass i mastergrad

Juss for ledere er en Videre- og etterutdanning på mastergradsnivå. Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i utdanningsledelse og Master i barnehagekunnskap, studieretning Barnehageledelse.

Studieside for Jus for ledere

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!