Videre- og etterutdanning

Innføring i spesialpedagogikk

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Innføring i spesialpedagogikk

Barn og unge har rett likeverdig opplæring og tilrettelegging slik at alle kan ta del i et sosialt, faglig og kulturelt fellesskap i barnehage, skole og skolefritidsordning. Søk opptak til studiet via Folkeuniversitetet.

OsloMet – storbyuniversitetet
Pilestredet 46
0167 Oslo

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University). OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til...

Les mer og vis alle utdanninger ved OsloMet – storbyuniversitetet

Highlights