Vis studentum.no som: Mobil

Ingeniørutdanning (tre-terminsordning) - bachelor

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid
Ja

Om utdanningen

Tre-terminsordningen er et tilbud til deg som har generell studiekompetanse, men som mangler nødvendig matematikk og/eller fysikk for opptak til ingeniørutdanning.

Gjennom denne ordningen kan du gjennomføre ingeniørutdanningen over tre år inkludert to sommerterminer.

Dette tilsvarer seks ukers sommerkurs før ordinær studiestart og seks uker påfølgende sommer (sommeren mellom første og andre studieår).

Du vil få et noe annet studieopplegg første studieår enn de øvrige ingeniørstudentene, men fra og med andre studieår vil du være ajour med dine medstudenter.

Studieopplegget 1. studieår:

 • 1. sommertermin (slutten av juni til medio august): Matematikk og Fysikk.
 • 1. høstsemester: Matematikk og Fysikk + 25 studiepoeng fra den ordinære ingeniørutdanningen.
 • 1. vårsemester: Matematikk + 30 studiepoeng fra den ordinære ingeniørutdanningen.
 • 2. sommertermin (slutten av juni til medio august): Matematikk I000 (5 studiepoeng ) fra den ordinære ingeniørutdanningen.

Det tas forbehold om eventuelle endringer i det faglige opplegget.

Fra og med 2. studieår følges fagplan for den ordinære ingeniørutdanningen.

Ved tre-terminsordningen kan du velge mellom studieprogrammene i ingeniørfag: data, maskin, elektronikk og informasjonsteknologi, energi og miljø i bygg og bioteknologi og kjemi.

Det er ikke mulig å velge ingeniørfag – bygg grunnet høyt antall kvalifiserte søkere gjennom Samordnet opptak.

Forkurs til ingeniørutdanning kan være et alternativ for deg som vil kvalifisere deg til ingeniørutdanning og søke på bachelorstudium i ingeniørfag gjennom Samordnet opptak.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Andre bakgrunner som oppfyller opptakskravene:

 • Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003).

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!