Vis studentum.no som: Mobil

Helse og empowerment - Master

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Heltid
2 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Ja

Helse og empowerment - Master

Videreutdanning i sykepleie og helsefagarbeidere ved høgskolen i oslo og akershusVidereutdanning i sykepleie og helsefagarbeidere

Høgskolen i Oslo og Akershus kan gi deg oppdatert kunnskap om helsefag. Vær med på morgendagens helsearbeid og ta en mastergrad innen helse og sosialfag.

Empowerment prinsippet handler om brukeren eller pasienten sin egen medvirkning til forbedring. Som sykepleier eller annen helsefagarbeider vil du jobbe med tilrettelegging og opplæring av brukeren for positiv utvikling.

Innhold i mastergraden Helse og empowerment ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utdannelsen har noen felles emner, men for deg som har egne interesser kan du også studere noen valgfrie emner. I tilegg legger utdannelsen opp til at studentene skal skrive en egen masteroppgave

Empowerment tanken avhenger av god kommunikasjon og samhandling både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Nye metoder får konsekvenser for flere i samfunnet enn bare pasientene, en helhetsforståelse og kritisk sans er derfor viktig.

Videre studier/jobbmuligheter

Videre karrieremuligheter etter master Helse og empowerment

Sykepleiere og andre helsearbeidere vil i framtiden oppleve mer av implementeringen av empowerment. Udannelsen er beregnet på å øke kunnskap og forberede deg for framtiden i den stillingen du har i dag, eller ønsker å ha senere.

Det vil være mulig å delta i forskning og innføringsarbeid i forhold empowerment i vårt samfunn.

Opptakskrav/Søknad

Studiefakta, Tittel m.m

Masterstudiene i Helse og empowerment ved Høgskolen gir graden

Master i helse og empowerment

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00
www.oslomet.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!