Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/norsk) - master

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master, 5 år
Oslo
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/norsk) - master

Barn og unges skoleår er viktige, ikke bare for videre skolegang og studier, men for senere yrkesliv og livskvalitet. Læreren er den viktigste ressursen til skolen, og som lærer følger du barn og ungdom i læring, vekst og utvikling.

OsloMet utdanner dyktige lærere til norsk skole. Som student ved OsloMet kan du velge blant et bredt utvalg av skolefag som del av utdanningen og som masteroppgave.

I løpet av grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 vil du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse som setter deg i stand til å håndtere elevene som hele mennesker gjennom undervisningen og læringen i fagene. Utdanningen er profesjonsnær, forskingsbasert og utviklingsorientert.

Du vil utvikle solid kunnskap i fag, fagdidaktikk, pedagogikk, og solide ferdigheter i å undervise i fagene, lede en klasse og fylle rollen som kontaktlærer i en inkluderende og mangfoldig skole.

Ved opptak velger du 60 studiepoeng enten i engelsk, matematikk eller norsk. I tillegg vil du normalt velge ett til to andre undervisningsfag.

I alle fag i utdanningen vil du utvikle digital kompetanse og ferdigheter i bruk av estetiske arbeidsformer. Grunnleggende ferdigheter – å kunne lese, skrive, regne, å kunne uttrykke seg muntlig og digitale ferdigheter - har en sentral plass i alle fag.

Du vil lære deg å analysere og være kritisk til forskning, skrive akademiske tekster og bruke forskingsbasert kunnskap i utøving av lærerrollen. Dette er særlig relevant i arbeidet med masteroppgaven. Masterfag velger du senere i studieløpet (tredje studieår). I masteroppgaven kan du fordype deg i et skolefag eller i profesjonsrettet pedagogikk, digital pedagogikk eller spesialpedagogikk. Per i dag har vi følgende masterfordypninger i skolefag: norsk, engelsk, kroppsøving, KRLE, matematikk og musikk.

I løpet av studietida vil du ha til sammen 110 dager veiledet, variert og vurdert praksis. Tidlig i studiet kommer fem dager observasjon av lærerarbeid i og utenfor klasserommet.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse.

 • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig).
 • Minst snittkarakter 4 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra videregående skole). Det blir tilbud om forkurs for deg som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk.
 • Minst 35 skolepoeng .

Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse .

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!