Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen – Videre- og etterutdanning for barnehagelærere

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen – Videre- og etterutdanning for barnehagelærere

En barnehagelærer skal kunne støtte barn slik at alle barn blir trygge på egen kropp, får en positiv selvoppfatning og blir kjent med egne følelser. Denne Videre- og etterutdanningen er for deg som ønsker å videreutvikle kompetanse om barns utvikling av motorikk og barns behov for bevegelse i barnehagen.

Studiet passer godt for deg som vil arbeide med å legge til rette for og å stimulere til fysisk aktivitet, lek, utfoldelse og mestringsopplevelse for enkeltbarn og barnegrupper.

Du vil få kunnskap om og verktøy for hvordan du kan tilrettelegge og utvikle barnehagens fysiske miljø inne og ute. Undervisningen vil ta utgangspunkt i og drøfte nyere forskning og ulike perspektiver på barns kroppslige lek og læring. 

Du vil få inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metode og hvordan du kan anvende kunnskapen på nye områder. Gjennom studiet skal du få innsikt i hvordan kropp og bevegelse kan inngå i tverrfaglige utviklingsprosjekt. Du vi lære om ulike perspektiver, tradisjoner, verdier og normer for fysisk aktivitet og lek i ulike fysiske miljø. Det vil legges opp til progresjon i gjennomgående temaer for å sikre at studentene kan gi et pedagogisk tilbud tilpasset barnas alder og behov og reflektere over ulike tilnærminger og teorier.

Du skal få erfaring med å vurdere og analysere det du lærer i studiet i tråd med innholdet i Rammeplan for barnehagen. Med utgangspunkt i rammeplanens verdigrunnlag vil temaer som barn og barndom, demokrati, mangfold og respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse, inngå i studiet på et overordnet og tverrprofesjonelt nivå.

Studiet består av tre hovedtemaer:

  • Barns motoriske utvikling og læring
  • Læringsmiljø
  • Kropp og bevegelse i et samfunnsperspektiv

Studieside for Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se samlingsplan og seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!