Vis studentum.no som: Mobil

Fysioterapi, mensendieck - Bachelor

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
3 år, 180 studiepoeng
Bachelor
Ja

Fysioterapi, mensendieck - Bachelor

Ønsker du å bli fysioterapeut? 

Fysioterapi - mensendieck er en egen metode innen fysioterapi som ofte benyttes forebyggende. Det er et helhetlig fokus på helse og behandling og det legges vekt på å oppnå balanse og harmoni hos pasienten eller klienten.

Hva lærer du? 

Fagområdet fysioterapi handler om kroppens bevegelser og funksjoner i et helse- og helhetsperspektiv. Bevegelse, kroppslig funksjon og ulike faktorer i livet er med på å påvirke til smerte og funksjonsnedsettelse.

Du vil lære hvordan man bruker forskningsbasert teori til å hjelpe dine pasienter gjennom aktiviteter, øvelser, opptrening og veiledning.

Det teoretiske grunnlaget er dette:

 • kunnskap om kroppens og hjernens oppbygging og funksjon.
 • kunnskap om avvik og sykdom.
 • teorier om hvordan vi lærer og kontrollerer bevegelse.
 • bevegelsesanalyse.
 • betydning av fysisk aktivitet.
 • motivasjon.
 • kommunikasjon og samhandling.
 • kunnskap om hva som gir mening i menneskers liv.

Fysioterapiutdanning er delt i to studieretninger: fysioterapi og mensendieck. Det er egen søknad til hver studieretning. 100 studiepoeng er felles og 80 studiepoeng er spesielt for hver av retningene.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Forskjellen på fysioterapi og fysioterapi - mensendieck

Fysioterapi og mensendieck er to likeverdige utdanninger som begge er likeverdige når det kommer til utdanningsnivå, kvalifikasjoner til masterstudier og jobbmuligheter.

Mensendieck er en egen metode innen fysioterapi som ofte benyttes forebyggende. Det er et helhetlig fokus på helse og behandling og det legges vekt på å oppnå balanse og harmoni hos pasienten eller klienten.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00
www.oslomet.no

Studiested

Studentene setter karakterer

Gjennomsnittsrangering: 2

Basert på 1 omtaler

Fysiojente
(2)
OMTALER
Vurdering
(2,0)
Basert på 1 omtaler