Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Videre- og etterutdanning

Fransk 1, 5.-10. trinn

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Fransk 1, 5.-10. trinn

Dette studiet retter seg mot lærere på ungdomstrinnet. Studiet går over ett år og består av to emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. To opphold i Caen i Frankrike inngår i oppholdet, i kombinasjon med samlinger på OsloMet. Faglærerne er i hovedsak franske. Studiet gir deg formell kompetanse i faget, samtidig som det gir deg solid kunnskap og nyttige ferdigheter til det praktiske arbeidet med fransk i klasserommet.

OsloMet – storbyuniversitetet
Pilestredet 46
0167 Oslo

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University). OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til...

Les mer og vis alle utdanninger ved OsloMet – storbyuniversitetet

Highlights