Vis studentum.no som: Mobil

Fotojournalistikk - Bachelor

OsloMet – storbyuniversitetet

Fotojournalistikk - Bachelor

Studer fotojournalistikk på OsloMet

Vil du lære å fortelle journalistiske historier med fotografi og video? Tar du bachelorstudiet i fotojournalistikk kan du jobbe både i alle typer visuelle medier – fra papiravis til nett-TV.

En fotojournalist er i dag langt mer enn en fotograf – du er også en journalist som i hovedsak formidler nyheter og fortellinger ved hjelp av foto og video.

Studiets hovedmål er at studentene skal lære seg å rapportere visuelt fra et globalt og flerkulturelt samfunn. I dagens mediehverdag er det en forutsetning at du er flermedial og kan formidle historiene på mange måter. Derfor lærer du også å jobbe med verbal journalistikk, både i skrift og lyd, tillegg til å fortelle ved hjelp av bilder.

Det første semesteret er stort sett felles med journalistutdanningen - du studerer sammen med journaliststudentene og får undervisning i generelle journalistiske emner. Du lærer hvordan du jobber med lokale og nasjonale nyheter og hvordan skal tilpasse informasjonen du formidler til medium og målgrupper.

Hva lærer du? 

Det å jobbe som fotojournalist setter også krav til at du skal følge etiske retningslinjer og være kritisk i forhold til kilder og maktstrukturer. Gjennom studiet lærer du å reflektere over egen yrkesutøvelse og medienes og fotojournalistikkens rolle i samfunnet.

Siden du i første rekke skal jobbe visuelt, vil du gjennom studiet også utvikle dine kunnskaper om bildeestetikk, sentral teori for bilder og bildefortellinger, dramaturgi og fortellerteknikker i video.

Studiet er praktisk rettet og i løpet av utdanningen vil du få anledning til å gjennomføre ulike fotojournalistiske prosjekter i ulike formater for nett og papir. Du vil utvikle din visuelle og tekniske kompetanse slik at du er godt rustet til å jobbe som frilanser eller være ansatt i et mediehus.

 

Opptakskrav/Søknad

Du må bestå en todelt opptaksprøve, og den blir da gitt karakter og poeng. Disse poengene legges til poeng fra generell studiekompetanse.

Ut over dette må du ha:

 • Generell studiekompetanse / realkompetanse.
 • Godkjent opptaksprøve.

Studiefakta, Tittel m.m

180 studiepoeng. 

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00
www.oslomet.no

Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!