Vis studentum.no som: Mobil

Farmasi - Bachelor

Vil du bli farmasøyt? 

Studerer du farmasi, lærer du hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de kan forebygge og behandle sykdom. Studiet passer for deg som har interesse for både naturfag og mennesker.

Hva lærer du?

Farmasi er læren om produksjon og utlevering av legemidler. Fagene i farmasistudiet er forankret i naturvitenskapelig forskning og bygger på basiskunnskap innenfor realfag.

Velger du å ta bachelorstudiet i farmasi vil du i løpet av tre år kunne få autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Dette betyr at du er kvalifisert til å jobbe på apotek med å utlevere legemidler som er underlagt farmasøytisk kontroll. Som farmasøyt vil du også ha kontakt med og samarbeid med annet helsepersonell som skriver ut resepter; leger, tannleger og veterinærer.

Gjennom utdanningen vil du få inngående kunnskap om sentrale virkestoffer i legemidler og hvilke egenskaper disse har. Du vil også lære om kroppens oppbygning og sykdomsutvikling, og hvordan legemidler kan brukes for å forebygge og behandle sykdom

For å jobbe i apotek må du også være flink til å kommunisere med mennesker. Utdanningen lærer deg hvordan du på en god måte kan gi informasjon til brukerne om riktig legemiddelbruk og svare på spørsmål om legemidlene.

Det å være reseptarfarmasøyt er et ansvarsfullt arbeid som krever nøyaktighet, gode regneferdigheter, norsk- og engelskkunnskaper.

Videre studier/jobbmuligheter

Arbeidsmuligheter etter endt utdanning: 

De fleste reseptarfarmasøyter arbeider på apotek eller sykehusapotek.

Andre arbeidsplasser er:

 • Farmasøytisk industri
 • Grossistfirmaer
 • Offentlig virksomhet som blant annet Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og NAV.

Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotek.

Ulike muligheter for videreutdanning: 

Bachelorstudiet i farmasi kvalifiserer for opptak til flere masterstudier. Særlig relevant er masterstudiene i farmasi som tilbys ved universitetene i Trondheim (NTNU) og Tromsø (UiT). 

Det er også etablert et samarbeid med farmasøytisk institutt ved Universitetet i København, der fullført bachelorutdanning fra OsloMet kvalifiserer for opptak til den 2-årige kandidatutdannelsen (master) i farmasi.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse / realkompetanse.
 • Spesielle opptakskrav: Matematikk R1 / (S1+S2) og kjemi 1 + enten kjemi 2 eller fysikk 1 eller biologi 1.

Studiefakta, Tittel m.m

180 studiepoeng. 

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!