Familiebehandling (master i sosialfag)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
3 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Familiebehandling (master i sosialfag)

Ønsker du spesialkompetanse i endringsarbeid med barn, unge og deres omsorgspersoner? En master i sosialfag med studieretning familiebehandling gir deg undervisning og trening i familiebehandling fra et tverrfaglig perspektiv.

Samtlige studieretninger i Mastermet i sosialfag kombinerer praksisnær og forskningsbasert undervisning og gir deg forståelse for hvilken betydning kjønn, etnisitet, alder, seksualitet, sosial klasse og funksjonskapasitet har for menneskers helse og opplevd livskvalitet.

Studieretningen familiebehandling

Denne studieretningen har et spesielt fokus på familier med barn og unge og deres hverdagsliv. Gjennom studiet vil du utvikle spesialkompetanse i endringsarbeid med barn, unge og deres familier.

Studiet har et fokus på barn og unge innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, familievernet, PP-tjenesten, barneverntjenesten, NAV, rusomsorgen,  voksenpsykiatrien og i andre sektorer. Du lærer deg biopsykososiale forståelser fra et systemisk perspektiv.

Ved fullført studium har du inngående kunnskap om

  • samfunnsvitenskapelige teorier og forskningsmetoder, familiepolitikk og familiesosiologi
  • sosiologiske og psykologiske perspektiver på barn
  • familieteori og metoder i endringsarbeid i møte med familier
  • helsefremmende perspektiver i familiebehandling

Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

  • utføre endringsarbeid med familier innenfor ulike helse- og velferdsinstanser
  • bruke ulike teorier som analytiske redskaper i arbeid med familier
  • reflektere over ulike former for familiebehandling
  • bruke barnespesifikk kunnskap som en integrert del av det terapeutiske repertoar
  • arbeide systematisk med utvikling av hjelpetjenester for familier og familiepolitiske problemstillinger i ulike helse- og velferdstjenester
  • delta i forskningsprosjekter og gjennomføre en systematisk og kritisk analyse av en problemstilling

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!