Epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
2 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Nettstudier

Epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis

Å bistå mennesker med epilepsi krever profesjonell kunnskap. Videre- og etterutdanningen bygger på velferdspolitiske prinsipper, der helseveiledning har en sentral plass fordi det er avgjørende for å fremme egenmestring.

Målgruppen for utdanningen er ansatte i helse- og omsorgstjenesten, (re)habiliteringstjenesten eller poliklinikk. Utdanningen kan også være aktuell for dem som arbeider innen pedagogisk virksomhet med elever som har epilepsi.

Studiet innlemmer teoretiske-, praktiske- og holdningsmessige forhold som tar utgangspunkt i personenes totalsituasjon. Videre- og etterutdanningen består av to emner:

  • VEKU6000 Epilepsi og helseveiledning (15 stp.) I dette emnet får du innsikt i hvordan det er å leve med epilepsi, og kompetanse på hvordan du kan bidra til økt mestring og livskvalitet. 
  • VEKU6100 Kvalitetsforbedring i praksis innen epilepsiomsorg (15 stp.) Dette emnet gir en innføring i kvalitetsforbedring, innovasjon og endringsarbeid. Det er praktisk rettet og gir erfaring med forbedringsarbeid. Du vil utvikle ferdigheter om systematisk metodebruk, som omfatter teoretisk forankring, datainnsamling, analyse, diskusjon og skriftlig- og muntlig formidling.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!