Vis studentum.no som: Mobil

Energi og miljø i bygg - master

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master, 2 år
Oslo
2 år
Heltid/deltid
Ja

Om utdanningen

På det toårige masterstudiet i energi og miljø i bygg får du fordypning i energioptimalisering og energiteknologi i bygg. Viktige kjerneområder er bl.a. behovsstyrte energiprosesser, inneklima og miljøriktig energidesign. Studiet er på fulltid og deltid.

Studentene skal tilegne seg kunnskap om behovsstyrt og energioptimal utforming av installasjoner som bidrar til godt inneklima i bygg, som ventilasjon, solavskjerming og varme- og kjølesystemer. Kunnskapen skal være tilpasset siste gjeldende forskrifter for bygninger. Det legges også vekt på drift og vedlikehold av komplekse systemer for styring av energi- og miljøtekniske installasjoner.

Målet er at studentene skal utvikle forståelse for og bevissthet om miljøets betydning for menneskers hverdag.
Det legges vekt på innendørs klima i bygninger og industrifasiliteter. Emnene kan deles i følgende grupper:

 • basisemner som termodynamikk, varme- og massetransport, energi og inneklima, strømningsteknikk og numeriske beregningsmetoder
 • anvendte emner som byggautomasjon, ventilasjonsteknikk, varme- og kjøleteknikk, sanitasjon, energidesign og bygningsfysikk, samt valgbare emner
 • metodikk i forskning og etikk og selve masteroppgaven

Deltidsmasteren er plassert inni ordinær master. Undervisning på dagtid.

Opptakskrav/Søknad

Bachelor i ingeniørfag eller tilsvarende + minimum 30 studiepoeng i matematikk og statistikk.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!