Digitalisering og ledelse (modulbasert Videre- og etterutdanning for skoleledere)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
2 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Digitalisering og ledelse (modulbasert Videre- og etterutdanning for skoleledere)

Har du behov for økt kompetanse for å kunne lage en helhetlig strategi for digital læring, som også inkluderer gode prosessverktøy for implementering og evaluering av den digitale transformasjonen? Dette studiet vil gjøre deg rustet til å lede denne kontinuerlige digitale utviklingen av skolen, og til samtidig å se arbeidet i sammenheng med det overordnede pedagogiske ansvaret du har for elevenes læring.

Den digitale utviklingen har stor betydning for hva slags samfunn dagens elever skal utdannes til og leve i, både nå og i fremtiden. Gjennom dette studiet vil du øke din kompetanse i å gjennomføre analyser og anvende analytisk kunnskap i skolens digitaliseringsarbeid, herunder risikovurdering relatert til datasikkerhet. Du vil få dybdekunnskap om hva som kjennetegner lærings- og innovasjonsprosesser i digitalisering av skolen, og om ledelse av slike prosesser. Studiet vil også ta for seg  dilemmaer, motsetninger og interessekonflikter som kan oppstå i omstillingsprosesser generelt og i digitale omstillingsprosesser spesielt.

Du vil få kompetanse i å vurdere relevante problemstillinger og håndtere utfordringer knyttet til skolens digitaliseringsarbeid på måter som støtter elevens læring og utvikling i et inkluderende skolemiljø, der enkeltelevers forutsetninger og behov blir ivaretatt. Du vil også få inngående kunnskap om hvordan du som skoleleder selv kan ta aktivt eierskap til digital omstilling i skolen og fremstå som rollemodell i digitaliseringsarbeidet.

Studiet vektlegger anvendelse av ledernes læring ved å la studentene ta utgangspunkt i aktuelle og utfordrende problemstillinger knyttet til digitaliseringsarbeidet ved egne skoler, som krever god ledelse for å bli løst.

Studiet har følgende fem temaer som tilbudet bygges opp om:

  • ledelse for digitalisering i skolen
  • helhetlig planverk for digitalisering i skolen
  • digitale systemer, infrastruktur og prosesser for pedagogiske administrative oppgaver
  • utvikling av digital kompetanse for alle skolens ansatte
  • vurdere skolens bruk av og behov for digitalt utstyr og reserver

Det legges vekt på at studiet ikke bare skal utvikle deg til å bli en bedre leder, men også til konkret forbedring av din skoles arbeid med digitalisering. Dere vil få tett oppfølging og veiledning underveis.

Studieside for Digitalisering og ledelse

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!