Vis studentum.no som: Mobil

Bygg- og konstruksjonsteknikk – sivilingeniør

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Bygg- og konstruksjonsteknikk – sivilingeniør

Vil du bidra til bærekraft gjennom smart teknologi og miljøriktige materialer? Her spesialiser du deg i bygningsteknologi, konstruksjonsteknikk eller transportinfrastruktur.

På masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk får du dybdekunnskaper og spesialisering innen fagområdene konstruksjonsteknikk, bygningsteknologi og transportinfrastruktur.

Dette er et profesjonsrettet studium som gir deg oppdatert kunnskap basert på behovene i byggebransjen og samfunnet ellers.

Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk handler om analyse, beregning og utforming av lastbærende konstruksjoner og konstruksjonssystemer.

Konstruksjonsteknikk er basert på anvendte fysiske lover og empirisk kunnskap om de fysiske egenskapene til forskjellige materialer og om geometri. 

Studiet gir deg solid, teoretisk kunnskap og anvendte ferdigheter i lineær og ikke-lineær FEM-analyse, design av strukturer og struktursystemer og forlengelse av levetid for bygningsstrukturer.

Bygningsteknologi

Byggteknikk dreier seg om avansert analyse, beregning og utforming av selve bygningskroppen med fasader og klimaskjerm for å nå målene for klimatilpasning og nullemisjonsbygninger.

Klimaendringene fører med seg økt temperatur, mer nedbør og ekstremvær, og det utsetter bygninger, og andre konstruksjoner, som for eksempel bruer og offshore-konstruksjoner for større og mer uforutsigbare påkjenninger.

Samtidig setter samfunn og myndigheter stadig høyere krav til miljøvennlig og bærekraftig utforming av det bygde miljøet for å redusere klimaendringer og bidra til avkarbonisering av byggenæringen.

I dette masterstudiet tilegner du deg avansert kunnskap om bygningsfysiske fenomener i det bygde miljøet, bærekraftig bygningsdesign og livssyklusvurdering av bygninger og konstruksjoner.

Transportinfrastruktur

Transportinfrastrukturteknikk dreier seg om analyse, beregning, design og forvaltning av transportinfrastruktursystemer. 

Veier og jernbaner er typiske transportinfrastruktursystemer, og de må være godt utformet og administrert for å gi sikker og robust støtte til trafikk som endrer seg stadig med fremskritt innen transportteknologi og økende etterspørsel etter multimodale, fremtidsorienterte transportformer.

Dessuten må eksisterende transportinfrastruktursystemer også ivaretas for å sikre sikker funksjonalitet.

Når du har fullført masteren, får du tittelen Master of Science (MSc i bygg- og konstruksjonsteknikk, innen bygningsteknologi, konstruksjonsteknikk eller transportinfrastruktur.

Studiet tilfredsstiller også Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (UHR-NRT) sine vilkår for tittelen sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål for Master i teknologifag.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!