Brobygging for demokratisk medborgerskap

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
3 semester
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Brobygging for demokratisk medborgerskap

Emnet omfatter temaer som demokratisk medborgerskap, identitet, rasisme, interkulturell kompetanse, religiøse fortellinger, filosofisk samtale, etikk og dialogisk undervisning. Emnet skal skolere studenten i å drive forebyggingsarbeid mot fordommer i norsk skole.

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • gjeldende læreplaner i samfunnsfag og KRLE, samt generell del
 • etiske modeller og sentrale filosofer
 • menneskerettighetene
 • sentrale begreper og forhold knyttet til identitet og mangfold i det flerkulturelle Norge
 • hva som bidrar til fremmedfrykt og ekskluderende holdninger
 • dialogisk- og filosofisk samtale som didaktiske metoder 
 • parallelle og rivaliserende fortellinger i jødedom, kristendom og islam
 • religiøse fortellinger som er utfordrende med hensyn til gudsbildet, menneskesyn og etikk
Ferdigheter 

Studenten kan

 • vise interkulturell kompetanse i møte med det flerkulturelle klasserommet
 • drøfte etiske spørsmål om likeverd, menneskerettigheter og menneskeverd 
 • bruke etiske modeller til å drøfte etiske dilemma
 • lede verdidebatter på demokratisk vis
 • bruke parallelle, rivaliserende og utfordrende fortellinger som brobyggervektøy
 • reflektere kritisk omkring egne narrativer
Generell kompetanse

Studenten

 • kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning i arbeid med elever i skolen
 • kan stimulere til kritisk tenkning 
 • kan reflektere over egen formidlingspraksis i møte med den flerkulturelle skolen 
 • kan kommunisere og samarbeide med elever med ulik sosial, religiøs og kulturell bakgrunn 
 • kan formidle kunnskap om rasisme og antisemittiske holdninger og bruke det til å fremme likeverd i skolen

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!