Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Master, 2 år
Oslo
2 år
Heltid/deltid
Støttet av lånekassen

Biomedisin - master

Vil du vite mer om kreftcellen og hvordan den oppstår? Vil du forske på biomedisin i medisinske laboratorier? Finne nye sammenhenger mellom gener og miljø? Eller bidra i fagutviklingen av molekylær bildediagnostikk? Masterstudiet i biomedisin gir deg spennende muligheter. Studiet består av emner som gir muligheter for fire ulike studieløp for bioingeniører, farmasøyter, radiografer og ingeniører.

Master i biomedisin er tilrettelagt spesielt for bioingeniører, farmasøyter og radiografer. I tillegg kan også andre søke opptak, eksempelvis ingeniører og cellebiologer. Studiet består av 60 studiepoeng teoridel (emner) og 60 studiepoeng masteroppgave. Studiet har to obligatoriske og 10 valgbare emner.

Fire studieløp /fordypninger

De valgbare emnene (se enkeltemneoversikten lenger ned) er satt sammen til ulike studieløp med fire ulike fordypninger:

 • Biomedisinsk forskning og utvikling - for bioingeniører, farmasøyter og ingeniører
 • CT - for radiografer
 • Stråleterapi - for radiografer
 • Nukleærmedisin - for bioingeniører og radiografer

Obligatoriske emner

 • Vitenskapsteori, etikk og vitenskapelig metode.
 • Molekylær cellebiologi eller Medisinsk bruk av stråling (for de som tar fordypning i CT).

Les mer om studiets emner og oppbygning i programplanen lenger ned på siden.

Innpassing for radiografer

For radiografer vil det fra 2015 være mulig å innpasse videreutdanning i CT (som en del av de 60 stp. teori. For de som velger dette vil ikke molekylær cellebiologi være obligatorisk. Man kan da velge mellom enten medisinsk bruk av stråling eller molekylær cellebiologi.

Opptakskrav/Søknad

Det kreves bachelorgrad , cand.mag.-grad eller grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang. For opptak til masterprogrammet må søker ha karaktersnitt C eller bedre i det faglige grunnlaget.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!