Bibliotek- og informasjonsvitenskap

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
6 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Har du en bachelor i bibliotekfag eller arkivbehandling og ønsker å fordype deg ytterligere? Dette masterstudiet er en naturlig videreutdannelse og kvalifiserer deg for høyere stillinger innen dokumentrelatert virksomhet i både offentlig og privat sektor.

Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap er bygget opp rundt flere av de samme emnene og kategoriene du kjenner fra bachelorstudiet.

Gjennom studiet utvikler du en dypere forståelse for følgende fagområder:

  • Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning
  • Informasjon og samfunn
  • Litteratur og kulturformidling
  • Arkiv og dokumentbehandling

Ved fullført studium har du inngående kunnskap om

  • den delen av bibliotek- og informasjonsvitenskap du har valgt å spesialisere deg i
  • teorier og tilnærminger innen bibliotek- og informasjonsvitenskap generelt
  • forskningsmetoder som brukes i bibliotek- og informasjonsvitenskap
  • bruken av ulike teorier og metoder på et bibliotek- og informasjonsvitenskapelig forskningsprosjekt

Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

  • formulere problemstilling for et bibliotek- og informasjonsvitenskapelig forskningsprosjekt, drive forskning på internasjonalt nivå og håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap på fagområdet
  • bruke den bibliotek- og informasjonsfaglige kunnskapen du har tilegnet deg på nye problemfelt og i nye kontekster

Som ferdig utdannet kan du identifisere forskningsetiske problemstillinger, du kan bidra i tverrfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter, og kan formidle kunnskap både til spesialister og allmennheten.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!