Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen – Videre- og etterutdanning for barnehagelærere

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen – Videre- og etterutdanning for barnehagelærere

Som en karrierevei for barnehagelærere tilbyr vi en Videre- og etterutdanning som fokuserer på barnehagebarns språkutvikling, inkludert norsk som andrespråk og ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen.

Har du behov for kompetanseutvikling på områdene språkutvikling og språklæring? Denne Videre- og etterutdanningen er praksisrettet, og gjennom studiet vil du få kompetanse i å avdekke språkvansker hos barn tidlig. Studiet vil ha fokus på barnehagelærerens arbeid med språk for å styrke læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner hos barn i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no). 

Sentrale emner er:

  • barns språkutvikling
  • norsk som andrespråk og flerspråklighet 
  • forsinket språkutvikling og spesifikke språkvansker
  • ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen for å styrke barns læring

Videre- og etterutdanningen barns språkutvikling og språklæring i barnehagen inkludert norsk som andrespråk (BSSB6000) skal være praksisrettet, og deltakernes yrkespraksis skal benyttes som en del av seleksjonsgrunnlaget i studiet. Videre- og etterutdanningen er en del av tilbudet for barnehagelærere innenfor strategien Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022 (udir.no). 

Studieside for Språkutvikling og språklæring i barnehagen

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se samlingsplan og seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!