Sammendrag
Master
Oslo
5 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Barnesykepleie

Er du sykepleier og ønsker å videreutvikle din kompetanse innen sykepleie til barn? Barnesykepleie er for deg som ønsker å arbeide med akutt og kritisk syke barn, deres omsorgspersoner og søsken. Barnesykepleie er en spesialisering i Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

Med en master i barnesykepleie får du spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og kritisk syke barn og unge. Barn er avhengige av sine omsorgspersoner, derfor er familiefokusert sykepleie viktig. Du lærer blant annet om viktigheten av å inkludere omsorgspersonene som likeverdige samarbeidspartnere i sykepleien. Du får også kunnskap om hvordan du skal ivareta søsken og øvrig familie.

Studiet vektlegger kunnskapsbasert sykepleie. Du lærer å bedømme akutte situasjoner, iverksette nødvendige tiltak i prioritert rekkefølge og å opprettholde eller gjenopprette livsviktige funksjoner. Videre lærer du å begrense omfanget av lidelse, smerte og traumatiske opplevelser og hvordan man forebygger utviklingsskader hos barn.

Ved fullført masterstudium har du inngående kunnskap om blant annet:

 • avansert medisinsk behandling
 • sykepleiens vitenskapelige teori og metoder
 • barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling
 • barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder
 • gjennomføring av et selvstendig forsknings- eller kvalitetsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:

 • observere, vurdere og identifisere barnets generelle og spesielle behov
 • forebygge komplikasjoner ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • redusere barnets og foreldres stress, smerte og ubehag
 • identifisere tegn på omsorgssvikt og barnemishandling

Som barnesykepleier med mastergrad kan du analysere og forholde deg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor avansert medisinsk behandling og barnesykepleie. Du kan også bidra til nytenkning, innovasjonsprosesser og ta initiativ til kvalitetsutvikling og forskning for å utvikle og forbedre praksis.

Se programplan på student.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!