Andrespråkspedagogikk 1 (Kompetanse for kvalitet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Andrespråkspedagogikk 1 (Kompetanse for kvalitet)

Videre- og etterutdanningen gir lærere som jobber i skolen oppdatert og forskningsbasert kompetanse om elever med norsk som andrespråk fra 1. til 10. trinn, enten de går i egne tilbud eller er integrert i ordinære klasser. Tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Gjennom Videre- og etterutdanningen i andrespråkspedagogikk vil du få forskningsbasert kunnskap om andrespråkslæring og erfaring med andrespråkspedagogikk. Dette gjelder både for elever som får særskilt språkopplæring i egne grupper og for elever med norsk som andrespråk som er integrert i ordinær undervisning. 

Emne 1 inneholder grunnleggende temaer innenfor andrespråkspedagogikk, flerspråklighet, språklæring og språkutvikling. Dette inkluderer utvikling av muntlige ferdigheter og elevaktive læringsformer.

Videre vil grunnleggende lese- og skriveopplæring for elever med norsk som andrespråk, estetiske arbeidsformer og bruk av skjønnlitteratur i andrespråksopplæring vektlegges.

Emne 2 inneholder en videreføring av de grunnleggende temaene i emne 1, samt fokusere på lesing og skriving av fagtekster og ulike digitale ressurser i opplæringen.

Organisering og tilrettelegging av opplæringen og kartlegging av elevenes språkferdigheter er også viktige fagområder. Her vil en særlig se på hvilke ressurser elevene har med seg både språklig og kulturelt, og hvordan samarbeid med foreldre kan utvikles. I denne sammenhengen vil demokratiperspektiver på undervisning av flerspråklige elever tematiseres.

Studieside for Andrespråkspedagogikk (Kompetanse for kvalitet)

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!