Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig)

NTNU
Sammendrag
Master, 5 år
Trondheim
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig)

Med grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn blir du lærer for barn og ungdom i alderen 10 til 16 år. Som lærer for denne aldersgruppen kan du være den som utgjør forskjellen for elevenes selvbilde, faglige utvikling og tro på framtiden. Du kan velge fordypning i skolefagene

  • norsk
  • matematikk
  • engelsk
  • naturfag
  • kroppsøving
  • KRLE
  • musikk
  • samfunnsfag
  • kunst og håndverk

I tillegg gir utdanningen deg kompetanse i klasseledelse, pedagogikk og didaktikk.

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn går over fem år og gir en mastergrad etter avsluttet studium. Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner. De siste to årene fordyper du deg innenfor én av ti masterstudieretninger.

Studiet kvalifiserer deg for undervisningsstillinger i skolens 5.–10. trinn. Du kan også jobbe i andre stillinger relatert til skole, undervisning og opplæring, blant annet i barnehager (krever videreutdanning i barnehagepedagogikk) og i voksenopplæringen. I tillegg kan du som for eksempel jobbe innen skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.

NTNU

NTNU

NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.

NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet 

Vis alle utdanninger fra NTNU

Kontaktinformasjon til NTNU

NTNU

7491 Trondheim

Tlf: 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!