Vis studentum.no som: Mobil

Kunst- og uttrykkspsykoterapeut

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon
Sammendrag
Deltid
1,5 år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Januar - Drammen
Delbetalinger

Kunst- og uttrykkspsykoterapeut

kunst- og uttrykkspsykoterapeut praksis

Kunst- og uttrykkspsykoterapeut

For å bli sertifisert kunst- og uttrykkspsykoterapeut kreves det 3 semester med hovedpraksis i kunst- og uttrykksterapi ved NIKUT. Gruppeveiledning blir holdt på Modum Bads Poliklinikk, i Eilert Sundts gate i Oslo. For å få opptak til dette studiet må du ha fullført og fått godkjent videreutdanning i Kunst- og Uttrykksmetoder i terapi ved USN. 

Organisering av studiet

1. og 2. semester

 • Praksis i kunst- og uttrykksterapi med gruppe(r) og individualklient(er). Studenten skal ha enten to grupper og en individualklient, eller omvendt.
 • Praksis skal gjennomføres innen psykisk helse, flyktningarbeid eller førstelinjetjenesten i bydeler/kommuner.
 • Det skal inngås kontrakt med praksissted for gruppeterapi og individualterapi etter NIKUTs kontraktmal. Kontrakter godkjennes av hovedveiledere på NIKUT etter individuelle avtaler med den enkelte student.
 • Praksissted vil variere for hver praktikant. Praksissted for gruppe(r) og individualklient(er) kan gjennomføres på samme praksissted, eller to separate steder. Praksisstedet skal gi individuell veiledning minst annenhver uke på arbeidsrutinene ved praksisstedet, journalskriving, medisinering, kliniske møter og motta fortløpende refleksjoner fra studentens klientarbeide.
 • Studenten skal gjennom praksisperioden ha 80 timer gruppeveiledning med erfaren kunst- og uttrykksterapeut som er godkjent av NIKUT. Veileder skal motta fortløpende skriftlige refleksjoner fra praksisarbeidet.

Krav til godkjent individualterapi i praksisforløpet:

 • 37 ukentlige sesjoner á 75 min + 3-6 kartleggingssamtaler med potensiell individualklient. Klienten skal godkjennes av hovedveileder ved NIKUT før kontraktinngåelse med den enkelte klient.

Krav til godkjent gruppeterapi i praksisforløpet:

 • 30 ukentlige sesjoner á 1,5-2 timer + for- og etterarbeid med gruppelederteamet. Rammene for gruppeterapien skal godkjennes av hovedveileder ved NIKUT før kontraktinngåelse med den enkelte gruppedeltager. Studenten plikter å informere praksisveileder om terapiforløpene. Studenten gir en muntlig presentasjon av terapiforløpene for resten av praksiskullet ved slutten av hvert semester.

Krav til egenterapi:

 • 50 sesjoner med en Kunst- og uttrykksterapeut. Terapien må være regelmessig og minst annenhver uke. Studentene starter med egenterapi ved oppstart av Videreutdanning i Kunst- og Uttrykksmetoder i terapi. Disse sesjonene teller med i det totale kravet om antall sesjoner for fullført hovedpraksis.

3. semester

 • Fullføring av eventuelle gjenstående gruppe- og individualsesjoner for å oppfylle kravene til gjennomført hovedpraksis.
 • Fullføre eventuelle gjenstående egenterapisesjoner for å oppfylle kravene til gjennomført hovedpraksis.
 • Studenten skal informere praksisveileder om terapiforløpene.
 • Skriftlig avsluttende rapport fra ett gruppeterapiforløp og ett individualklientforløp, der fagteori inngår.
 • Muntlig presentasjon av terapiforløpene for resten av praksiskullet på felles fagdag.

Praksisstudentene vil få mer detaljert informasjon om kravene til skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner i oppstarten av hovedpraksis.

For kontakt eller mer informasjon om Kunst- og uttrykkspsykoterapeut, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Etter endt utdanning har du mange jobbmuligheter. I løpet av utdanningen vil du ha relevant praksis. Dette gir deg et fortrinn når du skal søke jobb, da mange av studentene får fast stilling der de har hatt praksis i studietiden. Du kan blant annet jobbe i DPSer, førstelinjetjenesten i bydelspsykiatrien, alderspsykiatri og med flyktningers psykiske helse. Det er også store muligheter for å jobbe internasjonalt, eller jobbe som forsker eller akademiker innen fagfeltet.

Opptakskrav/Søknad

Fullført og godkjent videreutdanning i Kunst- og uttrykksmetoder i terapi ved USN (se studieplan). 

Studiefakta, Tittel m.m

Kunst- og uttrykkspsykoterapeut.

Kostnader

Prisen for studiet er ca. 16 000,- per semester. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kunst- og uttrykkspsykoterapeut.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon - NIKUT

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon 

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT) er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttets formål er å fremme kunst- og uttrykksmetoder i terapi i Norge, stimulere og utvikle samarbeidet med undervisningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA, bidra til å høyne kunst- og uttrykksterapiens faglige og etiske kvaliteter og bidra til internasjonale forsknings- og prosjektarbeider.

NIKUTs utdanninger

NIKUT tilbyr introduksjonskurs over enkelthelger og 2,5-årig videreutdanning i kunst-og uttrykksmetoder i terapi. De tilbyr også sertifiseringsutdanning som kunst- og uttrykksterapeut med rett til å drive egen praksis, og etterutdanningsseminar for ferdig utdannede kunst- og uttrykksterapeuter. NIKUT tilbyr dessuten kurs og foredrag om kunstens betydning og anvendelse i terapi, sosialt arbeid og pedagogikk; samt veileding, konsultasjon og terapitjenester. 

Fagfeltets bakgrunn

Kunst- og uttrykksmetodikkens historiske røtter ligger i de urgamle tradisjoner om kunstens helbredende egenskaper. Den tradisjonelle helbreder uttrykte lidelse og konflikter gjennom ritualer og kunstnerisk uttrykk. I det moderne samfunn oppsto en dyp kløft mellom kunst og helbredelse. Uttrykksmetoder ønsker å bygge en bro over denne kløften ved å utdanne kunstterapeuter; individer som kan bruke sine skapende evner i en terapeutisk eller veiledende sammenheng.

Internasjonalt samarbeid

NIKUT er tilknyttet EGS (European Graduate School), og er medlem av NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi) og FEPTO (Fed. of Psychodrama Training Organizations).

NIKUT er også en del av "The International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers". Hver vår arrangeres et internasjonalt fagsymposium i Europa.

Vis alle utdanninger fra Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Kontaktinformasjon til Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kunst- og uttrykkspsykoterapeut:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!